PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
18.00 - 19.00 HIIT18.00 - 19.00
Margita
BZZ18.30 - 19.30Kruhový tréning18.00 - 19.00
Margita
19.00 - 20.00
Kliknutím na názov tréningu získate ďalšie info

Pondelok

Utorok

Štvrtok

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
18.00 - 19.00 Kruhový tréning18.00 - 19.00
Margita
Kliknutím na názov tréningu získate ďalšie info

Štvrtok

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
18.00 - 19.00 HIIT18.00 - 19.00
Margita
Kliknutím na názov tréningu získate ďalšie info

Pondelok

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
18.00 - 19.00 BZZ18.30 - 19.30
19.00 - 20.00
Kliknutím na názov tréningu získate ďalšie info

Utorok

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Kliknutím na názov tréningu získate ďalšie info